Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 7. cvičenie
Grafika v Matlabe
  • príkazy pre zobrazenie 2D grafov
  • príkazy pre zobrazenie 3D grafov

  • Študijný materiál

    Tutoriály:
  • Využitie grafických možností jazyka Matlab
  • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

  • Grafika v Matlabe
  • Dodatočné úlohy
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI