Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 2. cvičenie
Riadiace štruktúry pre vetvenie a iteráciu
 • syntax riadiacich štruktúr
 • relačné operátory
 • elementárne matematické funkcie
 • riešenie sústavy lineárnych algebraických rovníc

 • Študijný materiál
 • Elementárne matematické funkcie


 • Tutoriály:
 • Základná charakteristika simulačného jazyka Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)


  Úlohy:
 • Úlohy č.2
 • Úlohy č.2b
 • Úlohy č.2c
 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI