Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 8. cvičenie
Práca so súbormi, funkcie pre prácu s matematickými funkciami
 • čítanie/zápis do binárnych ( .mat) alebo textových súborov
 • práca so súbormi
 • funkcie pre prácu s matematickými funkciami
 • riešenie úloh pre analýzu matematických funkcií

 • Študijný materiál
 • Práca s funkciami v Matlabe
 • Práca so súbormi

 • Tutoriály:
 • Aplikačné využitie práce so súbormi v úlohách regresnej analýzy v prostredí Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

  Úlohy:
 • Úlohy č.8

 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI