Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 9. cvičenie
Numerické riešenie výpočtu hodnôt derivácie a určitého integrálu
 • príkazy pre výpočet derivácie matematických funkcií
 • numerické riešenie výpočtu hodnôt derivácie funkcie
 • príkazy pre výpočet hodnoty určitého integrálu funkcie
 • numerické riešenie výpočtu hodnoty určitého integrálu

 • Študijný materiál

  Tutoriály:
 • Aplikácie metód numerickej matematiky v jazyku Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

 • Úlohy č.9
 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI