Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 4. cvičenie
Funkcie pre prácu s údajmi
  • zabudované funkcie pre štatistické spracovanie údajov
  • tvorba inline objektov
  • príklady riešenia úloh s využitím riadiacich štruktúr a s využitím syntaxe jazyka Matlab

  • Študijný materiál
  • Funkcie pre prácu s údajmi
  • Príklady na samostatné riešenie

  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI