Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 6. cvičenie
Aproximácia, interpolácia, grafika v jazyku Matlab
 • aproximácia dát
 • interpolácia dát
 • 1. písomka

 • Študijný materiál

  Tutoriály:
 • Aplikačné využitie práce so súbormi v úlohách regresnej analýzy v prostredí Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)


  Úlohy:
 • Úlohy č.6a
 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI