Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 12. cvičenie
Zápočtová písomka

Študijný materiál


Tutoriály:
  • Modely systémov s diskrétnymi udalosťami v toolboxe Stateflow
  • (Tutko, Š.: Návrh simulačného modelu pre systém s diskrétnymi udalosťami v programovom prostredí Matlab - súčasť BP, 2015)

    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI