Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 11. cvičenie
Symbolický toolbox
  • používanie symbolických premenných
  • riešenie rovníc a sústavy rovníc pomocou ST
  • riešenie diferenciálnych rovníc pomocou ST

  • Študijný materiál
    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI