Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 1. cvičenie
Úvod do simulačného jazyka Matlab
 • popis vývojového prostredia
 • základné údajové typy
 • základné operácie pre prácu s maticami
 • funkcie pre prácu s maticami
 • generovanie matíc
 • indexovanie

 • Študijný materiál
 • 1. Úvod do programového systému MATLAB
 • 2. Užívateľské prostredie MATLABU
 • 3. Základné operácie s maticami a maticové funkcie


 • Tutoriály:
 • Základná charakteristika simulačného jazyka Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

  Web:
 • Materiál k cvičeniu - Úvod
 • Materiál k cvičeniu - Operátory
 • Materiál k cvičeniu - Špeciálne znaky

 • Úlohy:
 • Úlohy č.1
 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI