Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 10. cvičenie
Numerické riešenie diferenciálnych rovníc
 • príkazy pre výpočet riešenia diferenciálnych rovníc
 • 2. písomka

 • Študijný materiál
 • Príklad riešenia difereniálnych rovníc

 • Tutoriály:
 • Aplikácie metód numerickej matematiky v jazyku Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)
 • Modelovanie systémov hromadnej obsluhy v prostredí Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

  2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI