Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 5. cvičenie
Práca s polynómami
 • reprezentácia polynómov v Matlabe
 • základné funkcie pre prácu s polynómami
 • zobrazenie funkcií vo forme grafov

 • Študijný materiál


  Tutoriály:
 • Aplikačné využitie práce so súbormi v úlohách regresnej analýzy v prostredí Matlab
 • (Dovcová, M.: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike - súčasť BP, 2013)

  Úlohy:
 • Úlohy č.5
 • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI