Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 5. prednáška
Aproximácia dát polynómom n-tého stupňa, riadiace štruktúry v jazyku MATLAB
Rozhodovanie, cykly, prepínač, ponukové menu, užívateľský vstup, príklady.2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI