Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 2. prednáška
Matice a vektory
Zápis matice, maticové operácie, špeciálne matice, indexovanie matíc, dátové typy - príklady.2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI