Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 9. prednáška
Numerické riešenie diferenciálnych rovníc

2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI