[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 1. zadanie
Zadanie č. 1:
Z navrhnutej topológie elektrického obvodu vypočítajte prúdy vo vetvách Metódou Slučkových Prúdov (MSP) a Metódou Uzlových Napätí (MUN).

Obsah zadania:

1. Topológia obvodu, analytický výpočet pre obidve metódy a skúška správnosti.

2. Riešenie pomocou programovacieho jazyka Matlab s využitím funkcií (MSP, MUN), [3 slučky, 5 odporov, 2 zdroje].

Ukážka zadania

Z1-Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI