[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 6. zadanie
6. zadanie:
Navrhnite algoritmus riadenia (PI, PD, PID) dvoma metódami syntézy pre Vami zvolený fyzikálny model dynamického systému (viď zadanie č.4), pričom rád dynamického systému je n<=3.

Navrhnutý algoritmus riadenia overte v spätnoväzobnej štruktúre Uzavretého Regulačného Obvodu (URO) pomocou blokov knižníc Simuliku, kde model vyskladajte z blokov namiesto použitia bloku Transfer Fcn pri skokovej zmene vstupov URO:

w(t)=1(t) pre t=0(s) a

z(t)=0,39(t) pre t=0,5(s).

Zadanie obsahuje:

1. Analytický výpočet parametrov PID algoritmu zvolenými metódami syntézy pre simulačný model dynamického systému.

2. Overenie PID algoritmu v spätnoväzobnej štruktúre URO v Simulinku.

3. Grafické priebehy regulovanej veličiny:

y(t) pre w=1(t), z=0

y(t) pre w=0, z=1(t)

y(t) pre w(t)=1(t), z=0.3(t) pre t=0.5 s.

4. Graf odozvy systému na jednotkový skok.

Z6-Riadenie otáčok motora
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI