[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 2. zadanie
Zadanie č.2:
Riešenie Lineárnej Diferenciálnej Rovnice (LDR) 2. a vyššieho rádu s konštantnými koeficientami analyticky a algoritmicky v programovacom jazyku Matlab.

Obsah zadania:

1. Zadaná LDR (2. alebo 3. rádu) s konštantnými koeficientami s Počiatočnými Podmienkami (PP) a Pravou Stranou (PS). (možnosť zmeny koeficientov)
Ukážka

2. Riešenie LDR v časovej oblasti.
Ukážka

3. Riešenie LDR v LT -> prechod do časovej oblasti.
Ukážka

4. Numerické riešenie pomocou programovacieho jazyka Matlab.
Program bude obsahovať analytické riešenie a výsledok numerického riešenia pomocou funkcie ode45, porovnanie obidvoch riešení s vypočítaním chyby (global).

Z2-Riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice (LDR) druhého a vyššieho rádu s konštantnými koeficientmi analyticky a algoritmicky v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI