[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
aplikácie

Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
(Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)

prezentácia ku obhajobe DP
prezentácia DP
(Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - súčasť DP, 2018)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Grigľák, D.: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov - súčasť BP, 2018)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Budziňáková, D.: Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL - súčasť BP, 2016)

prezentácia ku obhajobe BP
prezentácia BP
(Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2018)

Knižnica hydraulických modelov
Práca s knižnicou hydraulických systémov
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

Modelovanie hydraulického systému troch spojených nádob v prostredí Simulink
Modelovanie hydraulického systému
Modelovanie hydraulického systému Simscape
(Hiľovský, Ľ.: Inovácia výučbových materiálov pre predmety z oblasti priemyselnej informatiky - výučbový portál - súčasť BP, 2019)

Aplikácia pre analýzu NDS
Návrh aplikácie pre analýzu a simuláciu nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB
(Pekárová, M.: Návrh aplikácie pre analýzu a simuláciu nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB - súčasť BP, 2019)

Webový edukačný portál pre vybrané predmety z oblasti priemyselnej informatiky
Better Control Systems Wiki
(Kotsur, A.: Webový edukačný portál pre vybrané predmety z oblasti priemyselnej informatiky - súčasť BP, 2020)


Úloha priamej a inverznej kinematiky robotických systémov
(Burkuš, J.: Modelovanie a simulácia robotických systémov v prostredí MATLAB/Simulink s využitím špecializovaných toolboxov - súčasť BP, 2020)


2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI