[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 8. cvičenie
Úprava blokových schém
Seriové, paralélne a spätnoväzobné zapojenie.
Zjednodušovanie blokových schém pomocou matice vzájomných prepojení.

Študijný materiál

Tutoriály:
T8-Úprava blokových schém regulačných obvodov v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k cvičeniu:
Úprava blokových schém
Zjednodušenie blokovej schémy pomocou koincidenčnej matice

Poznámka:
Odovzdanie zadania č.4
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI