[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 4. cvičenie
PRÁCA S FUNKCIAMI, RIEŠENIE LINEÁRNYCH DIFERENCIÁLNYCH ROVNÍC
Vytváranie vlastných funkcií, zobrazenie matematických funkcií, mnimum funkcie, hľadanie nulových bodov, riešenie rovníc s jednou premennou.
Riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice druhého a vyššieho rádu (analyticky a numericky).

Študijný materiál

Tutoriály:
T4-Práca so súbormi v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T4-Riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc algoritmicky a v prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady pre cvičenie:
5. Práca s funkciami v Matlabe

Úlohy:
Úlohy č.4
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI