[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 7. cvičenie
Aplikácia funkcií Control Toolboxu v modelovaní dynamických systémov
Príklady modelovania dynamických systémov pomocou prenosovej funkcie, stavového opisu, konverzia medzi opismi.

Študijný materiál

Tutoriály:
T7-Modelovanie lineárnych dynamických systémov
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k cvičeniu:
Prenosová funkcia, stavový popis, prevody

Príklady
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI