[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 6. cvičenie
3d grafika, funkcie toolboxu symbolickej matematiky
Špeciálne grafy, hladinové zobrazenie-rezy, 2-D, 3-D grafika.

Študijný materiál

Tutoriály:
T6-Vytváranie trojrozmerných grafických zobrazení v prostredí MATLAB a interaktívne úpravy grafov pomocou Figure Toolbar
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k cvičneniu:
Grafika v Matlabe

Web:
Materiál k cvičeniu - 3D grafika a symbolická matematika

Poznámka:
Odovzdanie zadania č.3
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI