[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 2. cvičenie
Premenné, výrazy, operátory, MATICE A VEKTORY
Premenné a konštanty, výrazy, operátory a špeciálne znaky, komentár, elementárne matematické funkcie. Zápis matice, manipulácia s maticami, maticové operácie, špeciálne matice.

Študijný materiál

Tutoriály:
T2-Determinanty a ich využitie v prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T2-Inverzné matice a ich využitie v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T2-Príklady na operácie po prvkoch matice
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T2-Príklady na operácie s prvkami matíc
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady pre cvičenie:
3. Základné operácie s maticami a maticové funkcie
Riešenie systémov lineárnych algebraických rovníc v MATLABe

Web:
Materiál k cvičeniu - Operátory
Materiál k cvičeniu - Špeciálne znaky

Úlohy:
Úlohy č.2a
Úlohy č.2b
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI