[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 11. cvičenie
Simulácia PID/PSD riadenia s aplikáciou na typové modely fyzikálnych systémov
Aplikácia výsledkov metód syntézy PID riadenia a jej overenie na simulačných modeloch skupiny CMMRaPI

Riadenie dvojitého RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia

Využitie výsledkov experimentálnej identifikácie (parametre ARX modelu) v číslicovom riadení laboratórneho modelu DC motor (Bc. Tkáčik, M., zadanie z predmetu RaUI)

Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov - (Matys, M.: Prediktívne riadenie virtuálnych modelov fyzikálnych systémov - diplomový seminár I)

prezentácia ku obhajobe DP -(Murín, M.: Návrh programových modulov pre riadiaci a monitorovací systém modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v simulačnom prostredí Matlab - 2018)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI