[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 1. cvičenie
Úvod do programovacieho systému Matlab
Užívateľské prostredie, príkazové okno, pracovný priestor, základné príkazy, práca so súbormi a OS, pomoc v Matlabe.

Študijný materiál

Tutoriály:
T1-Nápoveda v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T1-Využitie dvojbodkovej konvencie v príkladoch
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T1-Využitie základných funkcií prostredia MATLAB pre formatovanie výpisu
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady pre cvičenie:
 • 1. Úvod do programového systému MATLAB
 • 2. Užívateľské prostredie MATLABU


 • Web:
   Materiál k cvičeniu

  Úlohy:
  Úlohy č.1
  2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI