[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 9. cvičenie
Simulácia dynamických pochodov v prostredí Simulink
Príklady vytvárania modelov SISO a MIMO systémov, nastavenie parametrov simulácie.

Študijný materiál

Tutoriály:
T9-Programové prostredie Simulink a práca v ňom
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T9-Riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Simulink-u
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T9-Riešenie systémov lineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc v prostredí Simulink
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T9-Tvorba subsystémov v prostredí Simulink
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k cvičeniu:
Jednoduché modely v prostredí Simulink
Simulink - prezentácia
Model sedačky 1
Model sedačky 2
Model sedačky 3

Poznámka:
Odovzdane zadania č.6
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI