[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 5. cvičenie
Práca s dátovými súbormi, import a export dát v matlabe
Ukladanie dát do súboru, čítanie dát zo súboru - príklady.

Študijný materiál

Tutoriály:
T5-Programové prostredie MATLAB a práca so súbormi
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady pre cvičenie:
6. Práca s dátovými súbormi

Podklady k zadaniam:
Príklady nelineárnych diferenciálnych rovníc pre zadanie č.3

Poznámka:
Odovzdanie zadania č.2
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI