[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 12. cvičenie
Modelovanie hydraulických systémov s využitím toolbox-u SimHydraulics.

I. Aplikácia funkcií System Identification toolboxu pri určovaní modelov dynamických systémov z V/V dát

II. Modelovanie hydraulických systémov s využitím toolbox-u SimHydraulics.

Študijný materiál k téme I:
Diskrétna identifikácia - ARX
Aproximácia prechodových charakteristík

Tutoriály k téme II:
Aplikačná knižnica SimHydraulics
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI