[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Simulačné modely
Simulačné modely fyzikálnych systémov s overením algoritmov riadenia

Modely fyzikálnych systémov:

M1. Guľôčka na tyči (1. variant)
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M2. Guľôčka na tyči (2. variant)
(Benetin, M.: Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2012)

M3. Guľová nádoba
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M4. Hydraulický systém - guľová a valcová nádoba v interakcii
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M5. Hydraulický systém - dve nádoby bez interakcie s overením PID algoritmov
(Oravec, M.: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET - súčasť BP, 2011)

M6. Model „Dve nádrže pod tlakom s potrubím, čerpadlom, snímačmi tlaku a prietoku“ - SimHydraulics
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

M7. Model „Hydraulický ráz“ - SimHydraulics
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

M8. Model "Valcová a kužeľová nádrž v sérií bez interakcie"
(Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)

M9. Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom
(Klein, T.: Modelovanie, simulácia a riadenie dvojkolesového mobilného robota - súčasť BP, 2015)

M10. Modely systémov s diskrétnymi udalosťami v toolboxe Stateflow
(Tutko, Š.: Návrh simulačného modelu pre systém s diskrétnymi udalosťami v programovom prostredí Matlab - súčasť BP, 2015)

M11. Vizualizácia riadenia simulačného modelu hydraulického systému - vytvorenie DDE komunikácie
(Duháňová, S.: Modelovanie a vizualizácia riadenia hydraulického systému s využitím simulačného prostredia Matlab/Simulink a nástroja pre vizualizáciu Intouch - súčasť DP, 2016)

M12. Fázové portréty nelineárnych dynamických systémov
(Budziňáková, D.: Modelovanie a analýza nelineárnych systémov s hybridnou dynamikou - súčasť BP, 2016)

M13. Modelovanie a riadenie dynamických systémov s hybridnou dynamikou pomocou modelovacieho jazyka HYSDEL
(Budziňáková, D.: Modelovanie a analýza nelineárnych systémov s hybridnou dynamikou - súčasť BP, 2016)

M14. Zostavenie systému tlmenia automobilu v prostredí Matlab/Simulink a SimMechanics
(Murín, M.: Modelovanie mechanických systémov v prostredí Matlab/Simulink a s využitím toolboxu SimMechanics - súčasť BP, 2016)

M15. Modelovanie mechanických systémov v prostredí SimMechanics s aplikáciou na podaktuované systémy
(Gažík, P.: Aplikácia simulačných nástrojov v modelovaní a riadení podaktuovaných mechanických systémov - súčasť BP, 2016)

M16. Tutoriál pre fyzikálne modelovanie nelineárnych systémovs
(Durkáč, M.: Metódy a prístupy pre fyzikálne modelovanie, simuláciu a riadenie kyber-fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2020)2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI