[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 3. zadanie
Zadanie č. 3:
Riešenie Nelineárnej Diferenciálnej Rovnice (NDR) numericky so zvolenou numerickou technikou a algoritmicky v programovacom jazyku Matlab.

Obsah zadania:

1. Zadať NDR s konštantnými koeficientami.
Ukážka 2. NDR Ukážka 3. NDR Ukážka 4. NDR

2. Numericky vyriešiť v tabuľke zvolenou metódou.
Ukážka 2. NDR Ukážka 3. NDR Ukážka 4. NDR

3. Algoritmicky vyriešiť NDR v programovacom jazyku Matlab.

Z3-Riešenie nelineárnej diferenciálnej rovnice
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI