[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> Bonusové zadanie
Bonusové zadanie:
Zjednodušenie zložitej blokovej schémy (min. 5 prenosov a 2 spätné väzby).

1. Vytvorte m-file na výpočet výsledného prenosu zadanej blokovej štruktúry s využitím matice prepojení a funkcií connect, blkbuild.

Vypočítajte odozvu zadaného výsledného systému na jednotkový skok u(t)=1(t) a vykreslite ju.

2. Nakreslite zložitú blokovú štruktúru v programovacom systéme Simulink a zadefinujte jednotlivé prenosové funkcie.

Priveďte na vstup blokovej štruktúry signál jednotkového skoku, výstup zaznamenajte a vykreslite.

3. Porovnajte obidve odozvy podľa 1. a 2. bodu zadania.
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI