[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Zadania -> 5. zadanie
Zadanie č. 5:
Naprogramujte simulačnú schému (model) v prostredí Simulink na riešenie:

a) lineárnej diferenciálnej rovnice (zadanie 2) s uvažovaním definovaného budiaceho signálu,
Z5-Riešenie lineárnej diferenciálnej rovnice pomocou grafickej nadstavby programového prostredia MATLAB Simulink
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

b) nelineárnej diferenciálnej rovnice (zadanie 3) s uvažovaním definovaného budiaceho signálu,
Z5-Riešenie nelineárnej diferenciálnej rovnice pomocou grafickej nadstavby programového prostredia MATLAB Simulink
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

c) odozvy fyzikálneho modelu (zadanie 4) na definovaný budiaci signál. So simulačným modelom pracujte ako so subsystémom, parametre nech sú zadávané v maske.
Z5-Riešenie modelu reálneho sveta pomocou grafickej nadstavby programového prostredia MATLAB Simulink
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI