[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 10. prednáška
Simulácia modelov fyzikálnych systémov CMMRaPI v programovom prostredí Matlab/Simulink
Simulácia a analýza dynamiky modelov fyzikálnych systémov odvodených na predmete Simulačné systémy a ZAR (modely hydraulických systémov, modely “pružina-tlmič”, model jednosmerného motora, RLC obvod, RC člen 1./2.rádu, model matematického kyvadla, VanderPolov oscillator, model dravec-korisť), ukážky modelovania a simulácie modelov v CMMRaPI

Modely v laboratóriu V108 (V142)


Prechodová charakteristika RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky - prezentácia modelov VCMMRaPI

prezentácia ku obhajobe BP (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - BP, 2018)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI