[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 1. prednáška
Všeobecné informácie o štruktúre programového systému Matlab
Štruktúra programového systému Matlab, charakteristiky Toolboxov, prepojenie Matlabu s problémovo-orientovanými prog. jazykmi.

Študijný materiál

Tutoriály:
Simulačný jazyk MATLAB a jeho aplikačné toolboxy
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Nové študijné texty:
Kapitola 1: Modelovanie, simulácia a programové prostredie MATLAB/Simulink

Materiál ku prednáške:
Matab, Simulink a Toolboxy
Čo je Matlab?
Matlab a Simulink R14

2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI