[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 8. prednáška
Analýza lineárnych dynamických systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
Analýza dynamických systémov v časovej a frekvenčnej oblasti.

Študijný materiál

Materiál k prednáške:
Frekvenčné charakteristiky, prechodová funkcia
Bloková algebra - príklady blokových schém na zadanie č.5
Aplikačné využitie funkcií Control Toolboxu v analýze LDS

Študijný materiál:
Základy automatizácie
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI