[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 6. prednáška
Funkcie toolboxu symbolickej matematiky
Funkcie Toolboxu Symbolickej matematiky.

Študijný materiál

Tutoriály:
T6-Aplikácie funkcií Symbolic Math Toolbox pri riešení jednoduchých príkladov
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k prednáške:
  • Funkcie symbolickej matematiky


  • Web:
    Materiál k prednáške - Symbolické dervovanie a integrovanie
    Materiál k prednáške - Základné funkcie symbolickej matematiky
    2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI