[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 4. prednáška
Numerické riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc
Aplikácie na lineárnych dynamických systémoch (RLC obvod, vozík na pružine).

Študijný materiál

Tutoriály:
T4-Modelovanie fyzikálnych systémov popísaných nelineárnymi diferenciálnymi rovnicami v prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Materiál k prednáške:
  • RLC obvody
  • M-file RLC45 riešené pomocou ode 45 pre nabytie kondenzátora
  • M-file nabikond, funkcia pre M-file RLC45
  • M-file RLC23 riešené pomocou ode 23 pre vybytie kondenzátora
  • M-file vybikond, funkcia pre M-file RLC23

  • Vozík
  • M-file hlavny_program pre funkciu vozik
  • M-file vozik
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI