[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 11. prednáška
Modelovanie a simulácia spätnoväzobnej riadiacej štruktúry
Simulácia PID (P/PI/PD/PID) riadenia s cieľom stabilizácie na referenčný riadiaci signal a s cieľom kompenzácie porúch pre simulačné modely fyzikálnych systémov, ukážky riadenia laboratórnych výukových modelov

Laboratórne výukové modely

Modely Výskumného Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky - prezentácia modelov VCMMRaPI

Riadenie dvojitého RC článku - prezentácia praktického cvičenia predmetu Základy autmatického riadenia

prezentácia ku obhajobe BP (Bezerova, N.: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy - BP, 2018)

Riadenie modelu hydraulického systému - prezentácia - - prezentácia časti výsledkov DP: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI