[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 2. prednáška
VYTVÁRANIE VLASTNÝCH APLIKÁCIÍ, RIEŠenie systémov lineárnych rovníc
M-súbory, skripty (vytvorenie a spustenie skriptu), užívateľské funkcie, pravidlá pre vytváranie funkcií - príklady.
Aplikácia na príkladoch z elektrotechniky.

Študijný materiál

Tutoriály:
T2-Tvorba funkcií v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Nové študijné texty:
Kapitola 2: Riešenie úloh v simulacnom jazyku MATLAB s využitím skriptov a funkcií

Podklady k prednáške:
Skript súbory a funkcie, Riešenie systémov lineárnych rovníc, Aplikácia - elektrický obvod

Web:
Materiál k prednáške - M-súbory, funkcie

Riešenie príkladov z elektrotechniky metódami MSP a MUN:
  • Hlavny M-file k výpočtom MSP a MUN

  • Analytické a algoritmické riešenie elektrického obvodu metódou MSP
  • M-file MSP

  • Analytické a algoritmické riešenie elektrického obvodu metódou MUN
  • M-file MUN

  • Úlohy:
  • Úlohy č. 2
  • 2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI