[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 9. prednáška
Simulácia dynamických systémov v prostredí Simulink
Grafické programovanie v prostredí Simulink, prehľad knižníc a ich popis, vytváranie modelov dynamických systémov z diferenciálnych rovníc – riešenie typových príkladov.

Študijný materiál

Materiál k cvičeniu:
Simulink - tvorba modelov
Vozík v Simulinku - prezentácia
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI