[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 7. prednáška
Modelovanie a simulácia dynamivkých systémov s využitím funkcií Control Toolboxu
Tvorba a typy prenosových funkcií, popis dynamických systémov v stavovom priestore.

Študijný materiál

Tutoriály:
T7-Aplikácie funkcií Control System Toolbox na analýzu dynamických systémov
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)


Nové študijné texty:
Kapitola 7: Modelovanie a analýza lineárnych dynamických systémov s využitím funkcií Control System Toolboxu
Kapitola 8: Programové prostredie Simulink

Materiál k prednáške:
Prenosová funkcia, stavový popis, prevody


Študijný materiál:
Slovník LT
Analýza dynamických systémov
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI