[Matlab] [Simulink]
Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 3. cvičenie
2D GRAFIKA A Polynómy
Výber grafického okna, kreslenie grafu XY, popis grafu, viacej grafov v jednom okne.
Polynomické funkcie, násobenie-delenie polynómu, hodnota polynómu, korene polynómu, derivácia polynómu, rozklad polynómu na parciálne zlomky, aproximácia dát polynómom.

Študijný materiál

Tutoriály:
T3_Využitie interpolácie v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T3-Ilustratívne príklady pre prácu s polynómami
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T3-Tvorba grafických objektov v programovom prostredí MATLAB s využitím základných funkcií
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)
T3-Využitie aproximácie v programovom prostredí MATLAB
(Novisedláková, D.: Tvorba elektronických výukových materiálov pre predmet Simulačné systémy - súčasť BP, 2013)

Podklady pre cvičenie:
4. Polynómy
2D grafika - prezentácia

Web:
Materiál k cvičeniu - 2D grafika
Materiál k cvičeniu - Aproximácia dát

Úlohy:
Úlohy č.3

Poznámka:
Príprava zadania č.1
2014 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI