Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 10. prednáška
Prednáška č. 10 - Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov s využitím iteračných metód (algoritmus SOR) - riešenie sledovania optimálnych trajektórií pohybu robota vypočítaných algoritmom POR

výpočet Jacobiánov pre NDS pre časovo-variantný prípad a pre časovo-invariantný prípad
zostavenie odchýlkového modelu NDS
návrh riadiacej štruktúry pre riešenie problému sledovania
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI