Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 9. prednáška
Prednáška č. 9 - Algoritmické riešenie iteračných úloh POR s kritériom minimálnej spotreby energie s využitím Pontrjaginovho princípu minima/maxima a metódy citlivostných funkcií s aplikačným využitím pre nelineárne dynamické systémy – výpočet trajektórií pohybu pre robot -manipulátor
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI