Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 3. prednáška
Prednáška č. 3 - Metóda stavového priestoru

Graficko-analytické riešenie fázových portrétov a ich zostrojenie pre príklady NDS 1. a 2. rádu.

Prednáška č. 3 - Vyšetrenie stability rovnovážnych stavov NDS pomocou nepriamej Ljapunovovej metódy (charakteristická rovnica)


Študijný materiál

Šebek (ČVUT) - Systémy a řízení (Nelineární systémy)

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI