Skip Navigation LinksHome -> Prednášky -> 8. prednáška
Prednáška č. 8 - Úloha optimálneho riadenia dynamických systémov

variačné metódy
Euler-Lagrangeove rovnice
riešenie úloh OR DS s obmedzením s využitím variačných metód

Prednáška č. 8 - Riešenie problému optimálneho riadenia dynamického systému bez obmedzenia

kanonický tvar Euler-Lagrangeovej rovnice
Pontrjaginov princíp minima/maxima
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI