Skip Navigation LinksHome -> Literatúra
Odporúčaná študijná literatúra

Modrlák, O.: Nelineární systémy, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU Liberec

Razím, M. - Štecha, J.: Nelineární systémy, Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Praha

Švarc, I.: Teorie automatického řízení, Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno

Huba, M.: Nelineárne systémy, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava

Cvejn, J.: Řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice

Vítečková, M.: Řízení procesů, Fakulta strojní, Technická Univerzita Ostrava

Prednášky prof. Čelikovského, Fakulta Elektrotechnická, ČVUT Praha

Teorie Nelineárního řízení

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI