Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 9. cvičenie
Cvičenie č. 9 - Algoritmické riešenie úloh POR v prostredí Matlab/Simulink

príklad: Van der-polov oscilátor, robot/manipulátor PRA01 s n=2
web: CyberVirtLab
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI