Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 12. cvičenie
Cvičenie č. 12 - Analytické a algoritmické riešenie príkladov na výpočet programového/spätnovázobného zákona riadenia LDS s simulačným overením v prostredí Matlab/Simulink
2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI