Skip Navigation LinksHome -> Cvičenia -> 2. cvičenie
Cvičenie č. 2 - Overenie princípu superpozície, linearizácia statických nelinearít

Riešenie príkladov pre statické a dynamické nelinearity

Študijný materiál

Hušek - Řešení diferenciálních a diferenčních rovnic

2013 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI